بیمه مسئولیت مدنی پزشکان مشخصات فردی
اطلاعات تماس
 
توجه : آدرس ذکر شده در بالا جهت ارسال بیمه نامه توسط پست مد نظر قرار میگیرد.


فاکتور
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ بیمه به نسبت سرمایه 0
تخفیف گروهی (25%) 0
تخفیف سالیانه (0%) 0
9% مالیات بر ارزش افزوده 0
جمع کل 0

پیشنهاد دهنده با ثبت درخواست در این سایت از تمامی شرایط و ضوابط بیمه نامه مطلع و قبول می نماید بیمه نامه پس از تایید بیمه گر، سه روز کاری پس از واریز وجه صادر گردد. در صورت عدم تایید بیمه گر با عودت وجه ، بیمه گر هیچ تعهدی در قبال پیشنهاد دهنده ندارد.