مدارک موردنیاز جهت دریافت معرفی نامه

راهنماي بيمه شدگان براي دريافت هزینه بيمه درمان تکمیلی
 

پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان در بیمه رازي به دو صورت انجام می پذیرد :
 
الف) مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با معرفینامه بیمه رازی جهت انجام برخی خدمات درمانی و عدم پرداخت هزینه توسط بیمه شده تا سقف تعهدات:
بیمه شدگان شهر تهران برای دریافت معرفینامه میبایست سه روز کاری قبل از بستری در  مراکز درمانی طرف قرارداد ، از پنجره پیام از قسمت ورود/عضویت ، درخواست معرفی نامه را ثبت و مدارک ذیل را الصاق نموده و پس ازهماهنگی با اصل مدارک درخواستی به آدرس نمایندگی ستوده مراجعه فرمایند . بیمه شدگان سایر شهرها برای دریافت معرفی نامه  با مدارک ذیل به شعب بیمه رازی در مراکز استانها  مراجعه نمایند.

  مدارک لازم جهت صدور معرفینامه:
     1- کپی صفحه اول دفترچه بیمار و سرپرست
      2- نامه درخواست از شرکت بیمه  گذار (کپی دفترچه وکالت /کارشناسی)
      3- اصل گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري و تاريخ بستري با قيد مركز درماني
     4- در صورت درخواست عمل سپتوپلاستی بيني ارائه گرافی قبل از عمل جراحی و ویزیت حضوری بیمه شده توسط پزشک معتمد بیمه رازی الزامي است.
     5- جهت عمل لیزیک چشم ارائه بینایی سنجی (اپتومتری ) الزامیست.

  توصیه می شود بیمه شدگان جهت درمان به مراکز طرف قرارداد با بیمه رازی مراجعه نمایند و طبق فرآیند مذکور قبل از مراجعه(در مواردی که معرفی نامه صادر می گردد ) معرفی نامه دریافت نمایند. در موارد اورژانسی می توانند پس از بستری در اسرع وقت اقدام به دریافت معرفی نامه نمایند. در نهایت اصل سند توسط مرکز طرف قرارداد جهت پرداخت برای بیمه رازي ارسال میگردد. در صورت عدم محاسبه سهم بیمه گر اولیه توسط مرکز درمانی، بيمه  شده مي تواند دو ماه پس از تاریخ درمان با دريافت مدارك از بيمه رازي نسبت به دريافت سهم بيمه گر اول اقدام نمايد.

 
ب‌) مراجعه به تمام مراکز درمانی کشور و ارائه صورتحساب درمانی و مدارک به شعب بیمه رازی  در مراکز استانها و در تهران به نمایندگی ستوده
 
 مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شعب بیمه رازی  و دریافت هزینه درمانی در صورت عدم دریافت معرفینامه
    1- بیمارستانی  : اصل کل پرونده بیمارستانی
    2-  پاراکلینیکی(مانند آزمایش سونوگرافی و ....) : نسخه پزشک + جواب + اصل فیش پرداختی ممهور مرکز درمانی
    3- جهت پرداخت هزینه دندانپزشکی ارائه عکس قبل و بعد دندان الزامی می باشد.
    4- جهت پرداخت هزینه دارو ،دستور پزشک دارای مهر داروخانه و پزشک الزامیست.

 مهلت  ارسال مدارک حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ درج شده در مدارک پزشکی میباشد.
 مهلت ارسال مدارک برای  قراردادهای کشوری این نمایندگی حداکثرتا شش ماه پس از تاریخ درج  شده در مدارک پزشکی میباشد.
  در صورت اتمام قرارداد مهلت تحویل مدارک تا یک ماه پس از تاریخ اتمام قرارداد میباشد.
  در صورت اتمام قرارداد های کشوری مهلت تحویل مدارک تا سه ماه پس از تاریخ اتمام قرارداد میباشد.
  پس از تأیید مدارک و انجام مراحل اداری ( بیمارستانی سی روز کاری و پاراکلینیکی بیست روز کاری) هزینه درمانی به حساب بیمه شده اصلی (سرپرست) واریز میگردد.
 توصیه می گردد حتی الامکان به مراکز غیر طرف قرارداد و یا طرف قرارداد بدون معرفی نامه مراجعه نگردد و در صورت مراجعه هزینه طبق تعرفه های وزارت بهداشت محاسبه  و ما بالتفاوت تعرفه مشمول کسور میگردد.
  در صورتی که مرکز درمانی مراجعه شده، طرف قرارداد بیمه گر اولیه (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و ...) نبوده  و سهم  بیمه گر اولیه کسر نگردیده است ابتدا با مراجعه به دفاتر بیمه گر اولیه خود سهم آن را دریافت سپس پرونده برابر اصل شده و نامه بیمه گر اولیه مبنی بر سهم پرداختی  را جهت بیمه رازی ارائه نمایید.

نحوه محاسبه و پرداخت هزینه درمانی:
  در صورت استفاده از بیمه گر اولیه الباقی هزینه توسط بیمه رازی تا سقف تعهدات طبق تعرفه های وزارت بهداشت محاسبه و پرداخت میگردد.
  در مواردی که بیمه گر اولیه تعهد ندارد و هزینه آزاد انجام گردیده  پس از کسر ده درصد فرانشیز الباقی هزینه تا سقف تعهدات طبق تعرفه های وزارت بهداشت محاسبه و پرداخت میگردد.